Κριθάρι

mucho

MUCHO

 • Η πιο πρώιμη ποικιλία κριθαριού.
 • Συνδυάζεται άνετα με δεύτερη καλλιέργεια.
 • Εξάστιχη με ιδιαίτερα μεγάλες αποδόσεις.
 • Ιδιαίτερα πλούσιο αδέλφωμα.
 • Ποσότητα σποράς: 13-18 κιλά/στρ.
colorado

COLORADO

 • Πρώιμη ποικιλία κριθαριού.
 • Συνδυάζεται άνετα με δεύτερη καλλιέργεια.
 • Εξάστιχη με ιδιαίτερα μεγάλες αποδόσεις.
 • Μεσαίου ύψους με καλή αντοχή στις ασθένειες.
 • Ποσότητα σποράς: 15-18 κιλά/στρ.
milford

MILFORD

 • Μέσο-πρώιμη ποικιλία κριθαριού.
 • Δίστιχη με ικανοποιητικές αποδόσεις.
 • Καλή αντοχή στις ασθένειες και στο ψύχος.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη ζυθοποιία.
 • Ποσότητα σποράς: 15-20 κιλά/στρ.
leandra

LEANDRA

 • Δίστιχη ανοιξιάτικη ποικιλία.
 • Ιδιαίτερα αποδοτική ποικιλία.
 • Προέλευσης Γερμανίας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη ζυθοποιία.
 • Ποσότητα σποράς: 15-20 κιλά/στρ.
Clementine

CLEMENTINE

 • Προέλευσης Γερμανίας.
 • Δίστιχη χειμερινή ποικιλία.
 • Ιδιαίτερα αποδοτική ποικιλία.
 • Κατάλληλη για ζυθοποιία.
 • Ποσότητα σποράς: 15-20 κιλά/στρ.

JOYAU

 • Εξάστιχη ποικιλία κριθαριού.
 • Μέσο-πρώιμη με καλή αντοχή στο ψύχος.
 • Κατάλληλη για καρπό και ενσίρωση.
 • Καλή αντοχή σε σκωρίαση και ρυγχοσπόριο.
 • Ποσότητα σποράς: 15-20 κιλά/στρ.
2021 © Copyright - Ager S.A. Powered By